Scientific name Norwegian name English name Redlisted
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum Fjellkrekling Crowberry
Equisetum arvense ssp. alpestre Polarsnelle
Equisetum arvense ssp. arvense Ã…kersnelle
Equisetum scirpoides Dvergsnelle Dwarf Horsetail
Equisetum variegatum ssp. variegatum Fjellsnelle Variegated Horsetail
Erigeron eriocephalus Ullbakkestjerne One flower fleabane VU = Vulnerable
Erigeron humilis Svartbakkestjerne
Eriophorum scheuchzeri ssp. arcticum Polarsnøull Polar White Cottongrass
Eriophorum sorensenii Svalbardmyrull NT = Near Threatened
Eriophorum triste Svartull Narrowleaf Cotton-grass
Euphrasia wettsteinii Fjelløyentrøst Mountain Eyebright EN = Endangered
Eutrema edwardsii Polarredikk Edwards' mock wallflower
Festuca baffinensis Hårsvingel
Festuca brachyphylla Bergsvingel VU = Vulnerable
Festuca edlundiae Stuttsvingel
Festuca hyperborea Polarsvingel NT = Near Threatened
Festuca rubra ssp. richardsonii Polarrødsvingel
Festuca viviparoidea Polargeitsvingel