Stedegne karplanter på Svalbard

Dette nettstedet er dedikert til Svalbards karplanteflora. Så langt kjenner vi til 184 naturlig forekommende arter. Siden Svalbard var fullstendig dekket av is under den siste istiden som sluttet for omlag 10 000 år siden har nesten alle artene kommet til Svalbard i tiden etterpå. Genetisk forskning på artene har vist at Svalbardartene stammer fra Grønland, Amerika og Russland, så både amfi-atlantiske, sirkumpolare og eurasiatiske arter er representert. Noen få nye endemismer har også oppstått.

Vårt mål er å presentere Svalbards varierte og interessante flora i vakre og informative bilder og detaljerte beskrivelser, oppdatert med siste tilgjengelig informasjon.

Øygruppen Svalbard består i en rekke små øyer og noe få store, hvorav Spitsbergen er den desidert største (Spitsbergen er også et eldre navn på hele øygruppen). Den sterke og varme nordatlantiske havstrømmen rekker helt til Svalbard og skaper et overraskende mildt klima, breddegraden tatt i betraktning, langs vestkysten og de mindre oseaniske delene av Spitsbergen. De østlige og nordlige delene har røffere forhold med mer snø og is. De klimatiske gradientene og en variert berggrunnsgeologi gir imidlertid stor variasjon i habitater, noe som reflekteres i en spennende flora.

 
Saxifraga cernuaRhodiola rosea